Uudised

Väljasõit Pärnu Kolledži üliõpilastega 02. juuni kaja

Pärnu Kolledži üliõpilased korraldasid 26. mail kevadsemestri üritusena Nurme Kooli lastele väljasõidu Kaljusalu tallu.


Nurme Koolist osales üheksa õpilast ja kaks abiõpetajat. Talus tutvuti ja tehti sõprust koduloomadega ning peeti piknikku. 

Üritus oli hästi korraldatud ning üliõpilased toredad, toimekad ja hoolivad. 

Nurme Koolist osales üheksa õpilast ja kaks abiõpetajat. Talus tutvuti ja tehti sõprust koduloomadega ning peeti piknikku. 

Üritus oli hästi korraldatud ning üliõpilased toredad, toimekad ja hoolivad.