Uudised

Tule meile tööle 07. juuni Eevi Tüüna

Oleme taas üle vaatamas oma kooli õpetajate ja tugispetsialistide vastavust kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Hetkel on osa meist kutseoskusi täiendamas TÜs ja TLÜs. Vajaksime veel head eripedagoogi, puidutöö- ja muusikaõpetajat, huvijuhti, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi.
Kohtumiseni!