Uudised

Töötuba SPIKE Prime robotitega 03. aprill kaja

Reedel, 31. märtsil, kutsusime külla MTÜ Robootika. Kõigepealt toimus loeng, kus räägiti täpsemalt, mis on robootika ja kuidas seda kasutada õppetöös. Samuti said õpilased uusi teadmisi energiast ja rohetehnoloogiast.


Eesmärgiks oli anda uusi teadmisi meie Rohelise kooli teemast Energia -  sellest, mis rolli mängivad vesi, päike ja tuul elektrienergia tootmises ning tutvustada õpilastele läbi mängulise kogemuse robootika ja programmeerimise huvitavat maailma. 

Järgnenud  töötoas  oli   õpilaste ülesandeks panna juba valmisehitatud robot liikuma vastava programmi abil.  Lõpuks tuli robot saada liikuma  etteantud rajale. See vajas õpilastelt  süvenemist ning  täpsust, kuid juhendajate abiga saadi hakkama. Osales  20 õpilast.

Õpetaja Veve.

Eesmärgiks oli anda uusi teadmisi meie Rohelise kooli teemast Energia -  sellest, mis rolli mängivad vesi, päike ja tuul elektrienergia tootmises ning tutvustada õpilastele läbi mängulise kogemuse robootika ja programmeerimise huvitavat maailma. 

Järgnenud  töötoas  oli   õpilaste ülesandeks panna juba valmisehitatud robot liikuma vastava programmi abil.  Lõpuks tuli robot saada liikuma  etteantud rajale. See vajas õpilastelt  süvenemist ning  täpsust, kuid juhendajate abiga saadi hakkama. Osales  20 õpilast.

Õpetaja Veve.