Uudised

Riigi HEV koolide direktorite kevadesminar 23. mai kaja

17.-18. mail toimusid riigi hariduslike erivajadustega laste koolide direktorite teabepäevad Paides. Loengutes käsitleti sotsiaalmeedia, kommunikatsiooni ja meeskonnatöö teemavaldkondi. Tutvuti Paide Gümnaasiumi ja Järvamaa Muuseumi tegevuskeskusega.


11 koolijuhti erinevatest Eesti piirkondadest ja meie ühine pidaja esindaja Haridus- ja Teadusministeeriumist külastasid Nurme Kooli.  Koolijuhtidel avanes suurepärane võimalus kohtuda Paides Eesti Vabariigi peaministri Kaja Kallasega.

Kevadseminari korraldas Nurme Kooli meeskond koostöös HTMga. 

11 koolijuhti erinevatest Eesti piirkondadest ja meie ühine pidaja esindaja Haridus- ja Teadusministeeriumist külastasid Nurme Kooli.  Koolijuhtidel avanes suurepärane võimalus kohtuda Paides Eesti Vabariigi peaministri Kaja Kallasega.

Kevadseminari korraldas Nurme Kooli meeskond koostöös HTMga.