Uudised

Õppetöö korraldus viiruste leviku perioodil 11. märts Eevi Tüüna

Nurme Koolis jätkame õpet kontaktõppena. Et me kenasti terved püsiksime, siis on kooli ruumides vajalik kanda maski või visiiri kõigil kooli töötajatel ja õpilastel, kes on 12.-18.- aastased. Nakkus kandub inimeselt inimesele, seepärast püüame hoida üksteisega umbes 2 meetrist vahemaad.


HTM-i ülevaade 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini kehtivatest piirangutest, juhised distantsõppe korraldamiseks üldhariduskoolidele ning koolieelsete lasteasutuste töö tagamiseks, samuti info ministeeriumi ja partnerite koostöös pakutavatest toetusmeetmetest õppijatele ja õpetajatele.

Ülevaade 11.03.2021

Ülevaade 11.03.2021

HTM-i ülevaade 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini kehtivatest piirangutest, juhised distantsõppe korraldamiseks üldhariduskoolidele ning koolieelsete lasteasutuste töö tagamiseks, samuti info ministeeriumi ja partnerite koostöös pakutavatest toetusmeetmetest õppijatele ja õpetajatele.