Uudised

Õppenõukogu koosolek Paide õppekohas 06. detsember Eevi Tüüna

06.12.19. ÕN koosoleku päevakord:
1. Analüüs tugimeetmete rakendamisest 2019/2020. õppeaasta I trimestril.
Heili Rammo, õppealajuhataja
2. Arvamuse andmine Nurme Kooli kodukorra kohta.
Eevi Tüüna, direktor
3. Arvamuse andmine Nurme Kooli arengukava kohta.
Eevi Tüüna, direktor