Uudised

Õppenõukogu koosolek 25. oktoober Eevi Tüüna

29.10.2021 10.00-11.00.
Veebikoosolek.
Päevakorras:
1. Arvamuse andmine õpilasega arenguvestluse korraldamise tingimuste kohta.
2. Kooli õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuse kohta.