Uudised

Õppenõukogu koosolek 24. august Eevi Tüüna

Nurme Kooli õppenõukogu koosolek toimub 31.08.2021. 10.00-12.00 Päinurme õppekohas.


Päevakorras:

1. 2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemusete analüüs. Kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuste parendamiseks. Heili Rammo, õppealajuhataja.

2. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. Eevi Tüüna, direktor.

3. Esindaja nimetamine kooli hoolekogusse. Õppenõukogu liikmed. 

Päevakorras:

1. 2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemusete analüüs. Kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuste parendamiseks. Heili Rammo, õppealajuhataja.

2. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. Eevi Tüüna, direktor.

3. Esindaja nimetamine kooli hoolekogusse. Õppenõukogu liikmed.