Uudised

Õppenõukogu koosolek 03. juuni Eevi Tüüna

Nurme Kooli õppenõukogu koosolek toimub 4. juunil 2021.a kell 13.00-13.45.


Hübriidkoosolek (kohalolek Paide õppekohas+osalemine veebivormis).

Päevakorras: 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine. Klassijuhatajad, õppealajuhataja.

Hübriidkoosolek (kohalolek Paide õppekohas+osalemine veebivormis).

Päevakorras: 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine. Klassijuhatajad, õppealajuhataja.