Uudised

Õppenõukogu koosolek 11. detsember Eevi Tüüna

Nurme Kooli õppenõukogu koosolek toimub 18.12.2020. kell 13.00-14.00. Paide õppekohas.
Koosolekul saab osaleda ka veebipõhiselt. Lingi saadab õppealajuhataja õppenõukogu päeval.


Päevakorras:

1. I trimestril õpilastele rakendatud tugimeetmete tõhususe analüüs - Heili Rammo, õppealajuhataja

2. Õpilaste õppe- ja kasvatustegevuste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks - Eevi Tüüna, direktor ja Kaja Kalda, sekretär-juhiabi

3. Muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorras - Eevi Tüüna, direktor ja Kaja Kalda, sekretär-juhiabi

4. Arvamuse avaldamine kooli arengukava muudatuste kohta - Eevi Tüüna, direktor

Päevakorras:

1. I trimestril õpilastele rakendatud tugimeetmete tõhususe analüüs - Heili Rammo, õppealajuhataja

2. Õpilaste õppe- ja kasvatustegevuste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks - Eevi Tüüna, direktor ja Kaja Kalda, sekretär-juhiabi

3. Muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorras - Eevi Tüüna, direktor ja Kaja Kalda, sekretär-juhiabi

4. Arvamuse avaldamine kooli arengukava muudatuste kohta - Eevi Tüüna, direktor