Uudised

Õppenõukogu koosolek 20. veebruar kaja

Nurme Kooli õppenõukogu koosolek toimub 23.02.2023 kell 13.00-13.50 kooli raamatukogus.


Päevakorras:

1. Õpilaskodu kodukorra muutmine.

Päevakorras:

1. Õpilaskodu kodukorra muutmine.