Uudised

Õppenõukogu koosolek 30. mai kaja

Nurme kooli õppenõukogu koosolek toimub 7. juunil 2023.a. kell 13.00-14.00 raamatukogus.


Päevakorras: 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine. Klassijuhatajad.

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljastamine. 9. klasside klassijuhatajad. 

Päevakorras: 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine. Klassijuhatajad.

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljastamine. 9. klasside klassijuhatajad.