Uudised

Õppenõukogu koosolek 13.05.2020 08. mai Eevi Tüüna

Õppenõukogu koosolek toimub 13. mail 2020 kell 11.00-12.30.
Koosoleku vorm - veebikoosolek.


1. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine õppe- ja kasvatustegevustes. Meetmete kavandamine riskide vältimiseks. Eevi Tüüna, direktor

2. Õpilaste õppetegevuste ja nende tagasisidestamise korraldamise ning tugiteenuste tõhususe hindamine eriolukorra tingimustes. Heili Rammo, õppealajuhataja

3. Õpilastega arenguvestluste korraldamine 2019/2020 õppeaastal, sh eriolukorra tingimustes. Marge Meister, Maret, Männason, Aave Lillepalu, Heili Rammo, Siim Sisask, Veve Kallasaru - klassijuhatajad.

4. Välishindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks. Eevi Tüüna, direktor; Kaja Kalda, sekretär-juhiabi

1. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine õppe- ja kasvatustegevustes. Meetmete kavandamine riskide vältimiseks. Eevi Tüüna, direktor

2. Õpilaste õppetegevuste ja nende tagasisidestamise korraldamise ning tugiteenuste tõhususe hindamine eriolukorra tingimustes. Heili Rammo, õppealajuhataja

3. Õpilastega arenguvestluste korraldamine 2019/2020 õppeaastal, sh eriolukorra tingimustes. Marge Meister, Maret, Männason, Aave Lillepalu, Heili Rammo, Siim Sisask, Veve Kallasaru - klassijuhatajad.

4. Välishindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks. Eevi Tüüna, direktor; Kaja Kalda, sekretär-juhiabi