Uudised

Õppenõukogu koosolek 31. mai kaja

Nurme Kooli õppenõukogu koosolek toimub 6. juunil 2022.a kell 11.15.-12.00
Hübriidkoosolek - kooli raamatukogus ja veebis.


Päevakorras: 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine.

Päevakorras: 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine.