Uudised

Õppe korraldamine ning käitumisjuhised haigestumise ja eneseisolatsiooni ajal 23. märts Eevi Tüüna

Koroonaviiruse laialdase leviku perioodil kombineerime erinevaid õppevorme ja viise, et tagada kõigile õpilastele juhendatud õpe. Koolis oleme loonud turvalised õppetingimused lähiõppeks. Juhul kui laps ei saa mõjuval põhjusel kooli tulla, toimub õpe distantsilt ehk kaugõppe vormis.


Õpe võib olla ka õpilase iseseisvat õppimisvõimet arvestades kombineeritud osaliselt kontaktõppena ja osaliselt distantsõppena ehk põimõppe vormis.

Distantsõppeviisi kasutame oma koolis vaid vanema nõusolekul või juhul kui õpilane on lähikontaktne. 

Esimesteks kontaktisikuteks koolis on klassijuhatajad, õppeinfokeskkonnaks eKool ja veebipõhiseks õpikeskkonnaks Opiq.

Käitumisjuhised haigestumise korral ja eneseisolatsiooni ajal

Õpe võib olla ka õpilase iseseisvat õppimisvõimet arvestades kombineeritud osaliselt kontaktõppena ja osaliselt distantsõppena ehk põimõppe vormis.

Distantsõppeviisi kasutame oma koolis vaid vanema nõusolekul või juhul kui õpilane on lähikontaktne. 

Esimesteks kontaktisikuteks koolis on klassijuhatajad, õppeinfokeskkonnaks eKool ja veebipõhiseks õpikeskkonnaks Opiq.

Käitumisjuhised haigestumise korral ja eneseisolatsiooni ajal