Uudised

Muudatus kooli õppekorralduses alates 18. maist 2020 11. mai Eevi Tüüna

Alates 16. märtsist on Eesti koolid distantsõppel.
Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mil võib osaliselt minna kontaktõppele. Ka üleminekuajal ei pea kõik õpilased kooli tulema, kuid õpetaja, õpilase ja kooli kokkuleppel saab korraldada kontaktõpet individuaalselt või väikestes rühmades.


Nurme Koolis on õpetajad hinnanud õpilaste edenemist koduõppe ajal 1 kord nädalas.

Alates 18. maist pakume eriplaani alusel osalist kontaktõpet (ainekonsultatsioonid, õpiabitunnid ja logopeediline tugiteenus) järgmistelt:

1. ainekonsultatsioonid eesti keeles, matemaatikas ja loodusõpetuses põhikooli lõpetajatele

2. õpiabitunnid õpilastele, kellele koduõpe hästi ei sobinud ja tagasiside õppeülesannete sooritamise kohta jäi väheseks

3. logopeedilist erituge vajavatele 1.-5. klassi õpilastele.

Kontaktõppe ettepaneku teeb õpetaja, kuid lapsevanemal on mõjuval põhjusel õigus keelduda last kooli lubamast.

Distantsõpe jätkub 18. maist kuni 10. juunini.

Nurme Koolis on õpetajad hinnanud õpilaste edenemist koduõppe ajal 1 kord nädalas.

Alates 18. maist pakume eriplaani alusel osalist kontaktõpet (ainekonsultatsioonid, õpiabitunnid ja logopeediline tugiteenus) järgmistelt:

1. ainekonsultatsioonid eesti keeles, matemaatikas ja loodusõpetuses põhikooli lõpetajatele

2. õpiabitunnid õpilastele, kellele koduõpe hästi ei sobinud ja tagasiside õppeülesannete sooritamise kohta jäi väheseks

3. logopeedilist erituge vajavatele 1.-5. klassi õpilastele.

Kontaktõppe ettepaneku teeb õpetaja, kuid lapsevanemal on mõjuval põhjusel õigus keelduda last kooli lubamast.

Distantsõpe jätkub 18. maist kuni 10. juunini.