Uudised

Koroonaviirusest hoidumiseks 01. oktoober Eevi Tüüna

Püsi kodus: 1) kui oled haige, 2) kui ootad COVID-19 proovivõttu või selle vastust või 3) kui sinu analüüsivastus on positiivne, 4) kui oled olnud lähikontaktne COVID-19 haigega.


Kooliruumides:

1) hoia distantsi kaaslastega, püsi õppetundide ajal oma klassiruumis

2) viibi vahetundides sissepääsu poolsel puhkealal (I kooliaste) või koolihoone tagumisel liikumis-ja puhkealal (II-III kooliaste)

3) tuuluta iga õppetunni lõppedes ruume

4) kui vahe hoidmine teistega pole võimalik, kanna maski

5) pese oma käsi mitu korda päevas sooja vee ja seebiga

6) pesemata kätega ära puuduta oma suud, nina ega silmi

7) puhasta IT, spordi jm ühiskasutuses olevad õppevahendid peale kasutamist

 

Kooliruumides:

1) hoia distantsi kaaslastega, püsi õppetundide ajal oma klassiruumis

2) viibi vahetundides sissepääsu poolsel puhkealal (I kooliaste) või koolihoone tagumisel liikumis-ja puhkealal (II-III kooliaste)

3) tuuluta iga õppetunni lõppedes ruume

4) kui vahe hoidmine teistega pole võimalik, kanna maski

5) pese oma käsi mitu korda päevas sooja vee ja seebiga

6) pesemata kätega ära puuduta oma suud, nina ega silmi

7) puhasta IT, spordi jm ühiskasutuses olevad õppevahendid peale kasutamist