Uudised

Koroonaviiruse leviku piirangud 13. november Eevi Tüüna

Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piirangud (vt. kriis.ee). Nurme Koolis toimub õppetöö tavapäraselt, kuid olukord võib nakkusohu kasvades kiirelt muutuda.


Vähimagi haiguskahtluse korral või lähikontaktsena tuleb püsida kodus.

Järgida tuleb head kätehügieeni.

Vähendada tuleb lähikontaktide hulka.

Avalikes ruumides või üritustel viibides tuleb järgida seal kehtivaid reegleid. 

Soovitame laadida alla koroonarakenduse HOIA.

Haridusliku erivajadusega õpilastele parima lahenduse leidmiseks saab abi Rajaleidja keskustest. Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele ja tugispetsialistidele kui ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada ka telefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12-16).

Töö ümberkorraldustest anname teada kooli kodulehe ja eKooli kaudu. Ümberkorraldustel lähtume kohalikest oludest ja teeme seda elkõige klassi, hoone, asutuse kaupa. 

Kasutatud info: kriis.ee ja hm.ee

Vähimagi haiguskahtluse korral või lähikontaktsena tuleb püsida kodus.

Järgida tuleb head kätehügieeni.

Vähendada tuleb lähikontaktide hulka.

Avalikes ruumides või üritustel viibides tuleb järgida seal kehtivaid reegleid. 

Soovitame laadida alla koroonarakenduse HOIA.

Haridusliku erivajadusega õpilastele parima lahenduse leidmiseks saab abi Rajaleidja keskustest. Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele ja tugispetsialistidele kui ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada ka telefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12-16).


Töö ümberkorraldustest anname teada kooli kodulehe ja eKooli kaudu. Ümberkorraldustel lähtume kohalikest oludest ja teeme seda elkõige klassi, hoone, asutuse kaupa. 

Kasutatud info: kriis.ee ja hm.ee