Uudised

Kohtumine Klooga Kooli õpetajatega 02. november kaja

2. novembril olid Klooga Kooli õpetajad tutvumas Nurme Kooliga.


  • Direktor tutvustas koolikorraldust
  • Huvijuht õppekava toetavaid projekte
  • Õppejuht õpilaste individuaalse arengu toetamist
  • Õpetajad ja õpilased näitasid meie õppekeskkonda ja -vahendeid. 
  • Direktor tutvustas koolikorraldust
  • Huvijuht õppekava toetavaid projekte
  • Õppejuht õpilaste individuaalse arengu toetamist
  • Õpetajad ja õpilased näitasid meie õppekeskkonda ja -vahendeid.