Uudised

Käitumisjuhis koolides 07. veebruar kaja

Koroonaviirusesse nakatumise oht on endiselt suur, mistõttu ettevaatusabinõude järgimine vajalik. Küll aga ei pea alates 7. veebruarist lähikondsed enam karantiini jääma juhul kui neil puuduvad haigustunnused.
Jätkame koolipere kiirtestimist kaks korda nädalas.