Uudised

Õppetöö korraldus viiruste leviku perioodil 11. detsember Eevi Tüüna

Vabariigi Valitsus on kehtestanud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele piirangud perioodiks 14.-31.12.2020. Nurme Kool lähtub liigitusest "koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel" ja jätkab õppetegevust kehtestatud päevakava alusel.