Uudised

Hoolekogu tööst 15. veebruar kaja

Oleme ette valmistanud hoolekogule arvamuse andmiseks kooli töötajate palgakorralduse põhimõtted, kehtestamiseks vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra ning õpilaste kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise korralduse.


Anname hoolekogu liikmetele ka ülevaate kooli arengukavast tulenevate tegevuste täitmise kohta. 

Hoolekogu koosolekud on 20. veebruail (e-vormis) ja 2. märtsil saame kokku koolis.

Anname hoolekogu liikmetele ka ülevaate kooli arengukavast tulenevate tegevuste täitmise kohta. 

Hoolekogu koosolekud on 20. veebruail (e-vormis) ja 2. märtsil saame kokku koolis.