Uudised

Ekskursioon parlamendihoonesse. 17. märts kaja

Nurme Kooli õpilasomavalitsuse liikmed käisid 16. märtsil ekskursioonil Toompea lossis.


Õpilased said täiendavaid teadmisi Riigikogust ning Toompea lossist. Giid tutvustas Valge saali ja Riigikogu ajalugu ning Riigikogu tööd.

Õppekäigu korraldas huvijuht Triin.

Õpilased said täiendavaid teadmisi Riigikogust ning Toompea lossist. Giid tutvustas Valge saali ja Riigikogu ajalugu ning Riigikogu tööd.

Õppekäigu korraldas huvijuht Triin.