Uudised

Direktori vastuvõtt õpilasesinduse liikmetele 30. mai kaja

Nurme Kooli direktor kutsub õpilasesinduse liikmeid 7. juunil 2023.a. kell 12.00-12.45 oma kabinetti vastuvõtule.


Päevakorras: Kokkuvõte 2022/2023 õppeaastat. Ettepanekute tegemine järgmiseks õppeaastaks koolielu korraldamise osas. 

Päevakorras: Kokkuvõte 2022/2023 õppeaastat. Ettepanekute tegemine järgmiseks õppeaastaks koolielu korraldamise osas.