Õpilaskodu

Õpilaskodu teenuse kaudu tagame õpilastele turvalised elamis- ja kasvatustingimused. Õpilaskodu toimib pererühma mudeli alusel.  Selle tegevused on kavandatud kooli päevakava järgi ja on suunatud iga lapse individuaalse arengu toetamisele. 


Õpilaskodu on avatud koolipäevadel.  

Õpilaskodusse võtame vastu õpilasi vanema taotluse alusel.

Õpilaskodu on avatud koolipäevadel.  

Õpilaskodusse võtame vastu õpilasi vanema taotluse alusel.