Lugemisteraapia. Väikeklassis on meil abiõpetaja rollis Donna.