2020/2021 Valikaine loodusõpe. Õuesõpe Päinurme õppekohas.