Õpime läbi praktiliste tegevuste. Kodundustunnid Päinurme õppekohas.