2020/2021 Õpime läbi praktiliste tegevuste. Kodundustunnid Päinurme õppekohas.