News

Õppenõukogu koosolek 31. January kaja

Õppenõukogu e-koosolek 31.01.2022.a


Päevakorras:

1. Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muudatuse kohta.

2, Õpilase järgmisse klassi üleviimise kinnitamine.

Päevakorras:

1. Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muudatuse kohta.

2, Õpilase järgmisse klassi üleviimise kinnitamine.