Toimetulekuklassi õppekäik. KIKi õppeprogramm "Reostuse- ja keskkonnateemalised õppesõidud Emajõel"