Õpime läbi praktiliste tegevuste. Tööõpetuse tunnid Päinurme õppekohas.